פריים גרף בע"מ - ביטוח פנסיוני, קרנות פנסיה, קופ"ג ותכנון לגיל השלישי | מונחים וקישורים

מושגי יסוד בגמל והשתלמות

קופת גמל 

קופות גמל הינן מכשיר חיסכון לטווח ארוך או בינוני שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה. באמצעות קופות הגמל ניתן לחסוך כספים לצרכים פנסיונים ולמטרות נוספות. 

 

קופת גמל לתגמולים 

א. קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים: 

העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו. 

ב. קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים 

העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו). העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו. 

 

קופת גמל אישית לפיצויים 

קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד. 

 

קרן השתלמות 

א. קרן השתלמות לשכירים 

העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא שליש לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה. 

ב. קרן השתלמות לעצמאים 

לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. 

 

קופת גמל מרכזית לפיצויים 

קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין. 

 

שיעור תשואה נומינלי ברוטו 

מדד המשקף את ביצועי תיק ההשקעות של קופת גמל במהלך השנה בחשבון ללא תנועה (ללא הפקדות ומשיכות). המדד מחושב על פי נוסחה שנקבעה בתקנות. 

 

שיעור תשואה ריאלי ברוטו 

שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי שיעור עליית המדד הידוע באותה שנה. 

 

שיעור תשואה ריאלי נטו 

שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי דמי ניהול. 

 

שיעור דמי ניהול 

דמי הניהול כוללים את הוצאות קופת הגמל אשר נדרשו לצורך ניהולה השוטף של הקופה ויסתכמו ב 2% לכל היותר. 

 

מחשבונים 

 

לקביעת פגישה ללא התחייבות לחץ כאן 


 

טלפון: 04-958-40-20 

 

אי מייל ישיר 

 

צוות פריים גרף 

 

טפסים - גמל והשתלמויותסקירותטפסיםשאלות ותשובותמונחים וקישוריםתיק אישי